Đánh giá Chất Lượng Bệnh viện năm 2018

 • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

  Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-BV ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc bệnh viện. Đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày từ ngày 12/11/2018 đến ngày 19/11/2018.

  - Bệnh viện áp dụng đánh giá theo Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) ban hành kèm Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  - Số lượng tiêu chí được áp dụng để đánh giá là 83 tiêu chí.

  I. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện:

  Triển khai tiêu chí chất lượng bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá đạt chất lượng tốt với tỷ lệ các mức tiêu chí như sau:

  - Mức 1:         2,56%

  - Mức 2:         2,56%

  - Mức 3:         34,62%

  - Mức 4:         52,56%

  - Mức 5:         7,69%

  *Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:              281/309

  *Điểm trung bình chung của các tiêu chí:            3,64

  II. Điểm mạnh:

  Bệnh viện đã thành lập được 5 nhóm hoạt động giúp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, từng bước cải tiến chất lượng bệnh viện.

  1. Nhóm An toàn người bệnh

  Hoạt động nhóm này đã góp phần:

  - Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân, quản lý sử dụng thuốc, an toàn trang thiết bị, an toàn truyền máu, tiêm an toàn, dược lâm sàng, an toàn sản khoa, nâng cao chất lượng xét nghiệm

  - Tuân thủ quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế hội chẩn, quy chế kê đơn

  - Triển khai thực hiện báo động đỏ nội viện và cấp cứu 115

  - Tổ chức lớp tập huấn  về an toàn người bệnh cho CBVC bệnh viện và CBYT đến từ các bệnh viện, TTYT trong tỉnh theo chỉ đạo của Sở Y tế.

  - Đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng, dược sĩ trực tiếp tham gia tư vấn sử dụng thuốc hợp lý cho bác sĩ tại khoa khám bệnh

  - Kiện toàn hoạt động báo cáo sự cố, khuyến khích nhân viên chủ động báo cáo sự cố tự nguyện, phân tích nguyên nhân gốc, đề xuất giải pháp khắc phục, phản hồi cho cá nhân, đơn vị liên quan, đánh giá kết quả; từng bước xây dựng văn hóa an toàn tại bệnh viện.

  2. Nhóm hướng dẫn điều trị hoạt động tích cực

  - Xây dựng và ban hành hơn 400 hướng dẫn điều trị nội trú (phần nội khoa và phần ngoại khoa), hơn 200 hướng dẫn điều trị ngoại trú, làm cơ sở pháp lý trong hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở khoa học để xây dựng danh mục thuốc. Bệnh viện cập nhật, bổ sung mới 31 phác đồ điều trị Nội, Ngoại,  Chuyên khoa, cập nhật mới bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng kháng sinh năm phiên bản 2. Năm 2016.

  - Từng bước giám sát tuân thủ phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật ở một số khoa và báo cáo định kỳ cho sở y tế

  - Chấn chỉnh công tác kê đơn ngoại trú, thực hiện nghiệm quy chế kê đơn, giám sát báo cáo hoạt động kê đơn dịnh kỳ

  - Rà soát hồ sơ bệnh án, đẩy mạnh thực hiện quy chế chẩn đoán - làm hồ sơ bệnh án - điều trị theo hướng dẫn điều trị để thanh quyết toán BHYT

  - Tổ chức giám sát công tác kê đơn ngoại trú, toa thuốc, ứng dụng CNTT trong công tác giám sát và đưa tong tin khám bệnh, chữa bệnh cập nhật theo quy định.

  - Xây dựng và hoàn thành phần mềm lưu trữ PACS, LIS

  - Xây dựng phiếu tóm tắt thông tin điều trị cho ít nhất 5 bệnh thường gặp tại mỗi khoa - Tổ chức giám sát thực hiện phác đồ điều trị tại các khoa.

  3. Nhóm khảo sát hài lòng người bệnh

  Nhóm này do 1 PGĐ phụ trách, đã chỉ đạo phòng Điều dưỡng, Tổ công tác xã hội và phòng KHTH-CĐT thực hiện:

  - Tổ chức, hướng dẫn khảo sát hài lòng bệnh nhân định kỳ hàng tháng tại các khoa, phòng. Cập nhật quy định thực hiện hoạt động làm giảm than phiền bức xúc

  - Củng cố hoạt động Tổ công tác xã hội - chăm sóc khách hàng

  - Xây dựng bổ sung các quy trình khám bệnh, cải tạo hệ thống dẫn đường toàn bệnh viện, tăng cường sự hài lòng người bệnh

  - Xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” trong toàn viện tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh và CBVC.  

  - Cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh. trong năm bệnh viện được Sở y tế lựa chọn là đơn vị báo cáo điểm về công tác này cho các sở ban ngành, được đánh giá cao.

  4. Nhóm Công nghệ thông tin:

  - Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động chuyên môn, tiếp tục hoàn thiện theo khuyến cáo của Ban CNTT Sở Y tế, tham gia đề án lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) của Bộ Y tế

  - Nghiên cứu, xây dựng triển khai đề án thiết lập bệnh án nội trú điện tử theo chỉ đạo của Sở y tế.

  - Lập kế hoạch triển khai khuyến cáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý bệnh viện, hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh

  5. Nhóm an toàn môi trường – an ninh trật tự:

  - Cải tạo cảnh quan, môi trường, xử lý chất thải, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh tay, tăng cường các biện pháp phòng tránh té ngã toàn bệnh viện

  - Triển khai 5S cho một số khoa, phòng trong bệnh viện như khoa Dược, phòng VTTBYT…

  - Triển khai đề án cải tạo cơ sở vật chất toàn viện, làm mới hành lang chuyển bệnh từ khoa Lao, Nhiễm đến khoa Dinh dưỡng, cải tạo lưới điện, khu xử lý rác thải…

  - Xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp theo kế hoạch đã được sở y tế phê duyệt

  - Triển khai các giải pháp tăng cường an ninh trật tự bệnh viện như lắp đặt hệ thống camera an ninh tự động một số điểm trong bệnh viện, từng bước thaanhf lập đội bảo vệ phản ứng nhanh...

   III. Hạn chế, khó khăn:

  - Cơ sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn, thiếu mặt bằng nghiêm trọng để phục vụ bệnh nhân. Một số khoa, bệnh nhân vẫn còn nằm ở hành lang.

  - Chưa đảm bảo và duy trì ổn định nguồn nhân lực, nhất là lực lượng bác sĩ

  - Chưa bổ nhiệm đầy đủ Điều dưỡng / kỹ thuật viên trưởng khoa theo quy định như: khoa RHM, khoa Dinh dưỡng, khoa Cấp cứu, khoa Giải phẫu bệnh, khoa Hóa sinh-Vi sinh

  - Việc cung cấp chế độ dinh dưỡng cho người bệnh phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện chưa đảm bảo.

  - Đào tạo liên tục, tập huấn về an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn cho tất cả nhân viên bệnh viện

  - Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên

  - Cải tạo, nâng cấp phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo an toàn người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm

  IV. Biện pháp khắc phục:

  Năm 2019, Bệnh viện tập trung khắc phục và cải tiến một số lĩnh vực sau:

  1. An toàn người bệnh

  2. Cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị

  3. Phát triển nguồn nhân lực

  4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho các nhóm bệnh đa chấn thương, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chấn thương sọ não, phẫu thuật cột sống… theo sự chỉ đạo của Sở Y tế

  5. Thực hiện hoàn chỉnh bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, chất lượng rất tốt, duy trì lâu dài

  6. Thành lập phòng Quản lý chất lượng từ tổ QLCL đang hoạt động

  7. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác khám bệnh, chữa bệnh theo  khuyến cáo của Sở y tế

  8. Triển khai thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo Thông tư số 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế và Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017  của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

  9. Xây dựng và cập nhật các quy trình chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  10. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh

  V. Kết luận, cam kết của bệnh viện cải tiến chất lượng.

  1. Tầm nhìn

  - Xây dựng Bệnh viện đa khoa Phú Yên trở thành Bệnh viện hạng I, giữ vị trí số 1 trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đào tạo y khoa trên địa bàn tỉnh.

  2. Sứ mệnh: Mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đào tạo chất lượng cao hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

  3. Giá trị cốt lõi “An toàn – hiệu quả – Chất lượng” (Safety – Efficiency – Quality)

  - “An toàn”: đảm bảo an toàn cho người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm là vấn đề ưu tiên hàng đầu và là nền tảng của chất lượng trong chăm sóc sức khỏe.

  - “Hiệu quả”: đem lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh khi tham gia mọi hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

  - “Chất lượng”: nhân viên bệnh viện luôn nỗ lực, cố gắng để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tốt nhất, nhằm mang lại cuộc sống và sức khỏe cho người bệnh.

  4. Chính sách chất lượng: Lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng sự mong đợi của người bệnh bằng cách đa dạng hóa dịch vụ y tế đảm bảo chất lượng, an toàn người bệnh với giá cả hợp lý, tôn trọng y đức và tuân thủ pháp luật.

   

Tin bài liên quan