Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế. Kể từ ngày 20/8/2019 bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên sẽ áp dụng mức giá viện phí mới cho BN có BHYT

  • Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế. Kể từ ngày 20/8/2019 bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên sẽ áp dụng mức giá viện phí mới cho BN có BHYT

Tin bài liên quan