Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

 • KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

  I. Giới thiệu chung:

       - Từ năm 2003 khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh được thành lập với sự sáp nhập của 2 khoa: khoa Xquang và khoa Siêu âm

       - Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Đốc bệnh viện các trang thiết bị dần được bổ sung, công tác tuyển dụng và đào tạo được chú trọng và kịp thời. Đến nay khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện tỉnh Phú Yên đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động có chiều sâu và mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ như: Xquang KTS DR, siêu âm doppler, CT scanner 64 slise, MRI 1.5 Tesla, hệ thống máy Spect, hệ thống máy C-Arm.

  II. Trang thiết bị:

        - 02 máy Xquang cao tần

        - 01 hệ thống xử lý hình ảnh số hóa CR

        - 01 hệ thống Xquang KTS DR

        - 01 máy Xquang chụp tại giường

        - 01 hệ thống C-Arm

        - 01 máy siêu âm trắng đen (làm tại giường)

        - 04 máy siêu âm màu

        - 01 máy CT scanner 02 slise

        - 01 máy CT scanner 64 slise

        - 01 máy MRI 1.5 Tesla

        - 01 hệ thống máy Spect

  III. Nhân sự:

        - Tổng số :   23      trong đó:

                                                   + Bác sĩ         : 07 (05 CKI, 02 CKSB)

                                                   + CN đại học: 01

                                                   + KTV             : 13

                                                   + HL               : 02

                           - Trưởng khoa       : BS CKI Nguyễn Minh Hoàng (đang học CKII)

                           - Phó khoa              : BS CKI Phạm Văn Hường

                           - KTV trưởng khoa : CN Võ Nguyên Vũ

  IV. Chức năng nhiệm vụ:

       - Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng Xquang, Siêu âm, CT scanner, MRI.

       - Hướng dẫn bác sĩ lâm sàng chọc hút qua siêu âm như: abbces, dịch màng phổi,...

       - Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và phối hợp với các khoa lâm sàng để hội chẩn

       - Tham gia chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện Huyện, các trung tâm y tế, hướng dẫn học viên sinh viên thực tập

       - Hỗ trợ về nhân lực và chuyên môn cho các bệnh viện, các trung tâm trong tỉnh

  V. Một số hình ảnh

       

       

       

Tin bài liên quan