Ban Giám Đốc

 •  

    

    Nguyên GĐ: BSCKII. Phạm Hiếu Vinh

    Điện thoại cơ quan: 057.3827445

    Di động: 0913452364

   

   

   

   

   

   

     Giám đốc: BS CKII. Trần Anh Dũng

     Điện thoại cơ quan: 057.3827447

     Di động: 0913420669

   

   

   

   

                 

        

     Phó Giám đốc: BS CKI. Nguyễn Như Ý

     Điện thoại cơ quan: 057. 3827120

     Di động: 0914155226

   

   

   

                                                                                                         Phó Giám đốc: BS CKII. Nguyễn Minh Hoàng

                                                                                                         Di động: 0913452259

Tin bài liên quan