Khoa Khám Bệnh

 • KHOA KHÁM BỆNH

  I. Giới thiệu chung:

  - Khoa Khám Bệnh được hình thành khi bệnh viện đa khoa Phú Yên được thành lập

  II. Nhân sự:       Tổng số:     33       trong đó:

                                            Bác sĩ                     :    05   (01 CKII;  02 CKI; 01 đang học cao học )

                                            Điều dưỡng          :     27   (02 ĐDĐH; 01 ĐDCĐ; 24 ĐDTH)

                                            Kỹ thuật viên         :     01

                                            Hộ lý                      :      04

                                            Bác sĩ trưởng khoa:     BS CKI   Phạm Kỳ Quang

                                            Bác sĩ phó khoa     :     BS CKII  Trần Minh Tùng

  III. Chức năng nhiệm vụ:

  - Khoa Khám Bệnh là khoa có đặc thù vừa làm nhiệm vụ khám điều trị ngoại trú, vừa làm công tác cấp cứu nên công việc mang tính đặc thù riêng. Bác sĩ điều dưỡng khoa Khám Bệnh có đầy đủ tố chất của nhân viên y tế đa khoa, có đầy đủ kinh nghiệm trong công tác giải quyết khám bệnh và cấp cứu bệnh một cách nhanh và hiệu quả.

  - Khoa Khám Bệnh là nơi tiếp xúc đầu tiên. Tiếp nhận cấp cứu, giải quyết ban đầu khám chọn lọc để xử lý theo từng bệnh lý.

  - Theo dõi và điều trị ngoại trú.

  - Chỉ đạo tuyến theo đề án 1816.

  IV. Nghiên cứu khoa học:

  - Nghiên cứu nhận thức về bệnh của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại khoa Khám Bệnh bệnh viện đa khoa Phú Yên

  - Nghiên cứu tiên lượng xuất huyết não dựa vào thang điều trị đột quỵ hoa kỳ và hình chụp não cắt lớp vi tính

  V. Hướng phát triển tương lai:

  - Khoa tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, cải tiến thực hiện theo phương châm " Chất lượng - An toàn - Hài lòng của người bệnh"  theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc, đăng ký thực hiện ISO:9001-2008.

  - Áp dụng các phương tiện cấp cứu như máy SPO2, khí dung, sốc điện, máy thở, .... trong phòng cấp cứu lưu.

  V. Một số hình ảnh:

     

   

Tin bài liên quan