Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

 • 1. Giới thiệu chung:


             Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Phú yên được thành lập từ tháng 5 năm 2003 với tên khoa Chống nhiễm khuẩn.  Đến tháng 3 năm 2010 được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Khoa gồm 4 bộ phận: Hành chính - giám sát, Khử khuẩn - tiệt khuẩn, Nhà giặt và  Bông lam.

  2. Nhân sự: Tổng số  14 , trong đó:

             +  Bác sĩ            :    01
             + Điều Dưỡng  :    01
             + Kỹ thuật viên  :

             Tên BS trưởng khoa  :    Bs Trần Thị Ái Phương

  2. Chức năng nhiệm vụ:
         - Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
         - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
         - Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
         - Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm.
         - Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và đề ra biện pháp can thiệp kịp thời.
         - Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc
         - Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.
         - Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
         - Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
         - Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
         - Tham gia cùng khoa Hóa sinh - Vi sinh, khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh.
         - Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

  3. Nghiên cứu khoa học:
          Khoa có các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lãnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn như đề tài “Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ tại khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện đa khoa Phú Yên”, “Tình hình nhiễm khuẩn vết bỏng tại khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện đa khoa Phú Yên”…

  4. Thành tích đạt được:
         Khoa đạt Tổ lao động xuất sắc năm 2003 – 2004, Sở Y Tế tặng giấy khen năm 2012.

  5. Hướng phát triển tương lai:
        - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cần được phát triển để đáp ứng với việc triển khai các kỹ thuật mới, hiện đại trong bệnh viện.
        - Hoàn thiện tổ chức hoạt động của khoa, ưu tiên phát triển về nhân lực và chất lượng cho bộ phận Hành chính - giám sát  để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện và đề ra các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện
        - Phối hợp cùng các khoa liên quan theo dõi tình hình vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh trong toàn viện.
        - Tổ chức tốt công tác xử lý dụng cụ tập trung toàn viện, cung cấp cho các khoa dụng cụ, phương tiện, vật tư y tế được khử khuẩn, tiệt khuẩn và kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế . 

Tin bài liên quan