Khoa Hoá Sinh - Vi Sinh

 • KHOA HÓA SINH - VI SINH

  I. Giới thiệu chung : 

   

    Khoa có 2 bộ phận chuyên ngành là Hoá Sinh - Miễn Dịch - Vi Sinh hiện tại khoa Hoá Sinh - Vi Sinh thực hiện được hầu hết các kỹ thuật xét nghiệm về Hoá Sinh - Miễn Dịch và Vi Sinh theo phân tuyến kỹ thuật của Bệnh Viện hạng 2.

  II. Nhân sự :  tổng số nhân viên:  14

               + Bác sĩ : 02

               + Kỹ thuật viên: 12

          Trưởng Khoa : BS Lê Minh Phước

          Phó Khoa :       BS Nguyễn Học

  III. Chức năng nhiệm vụ : 

   - Thực hiện các xét nghiệm về Hoá Sinh - Miễn Dịch - Vi Sinh theo chỉ định của Bác sĩ lâm sàng Bệnh Viện và cá truyến dưới chuyển đến.

   - Hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên thực tập của trường cao đẳng Y Tế tỉnh và các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Học khác gởi đến.

    - Tham gia công tác giảng dạy đào tạo

    - Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới 

    - Hổ trợ và tiếp nhận máu cho những người hiến máu tình nguyện.

  IV. Nghiên cứu khoa học : 

  Trong năm 2014 có 2 đề tài Nghiên cứu khoa học đăng ký .

    1. Nhận xết độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm TSH, FT3, FT4 của bệnh nhân cường giáp trên máy miễn dịch tự động (BS Phước) .

    2. Đề tài sáng kiến: Đánh giá hiệu quả tái sử dụng ..... bằng phương pháp khử khuẩn mức độ cao ......

  V.  Hướng phát triển tương lai : 

   Triển khai tất cả các xét nghiệm Sinh Hoá - Miễn Dịch - Vi Sinh (chủ yếu PCR) theo danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng 2 ( khi có giá thu viện phí)

Tin bài liên quan