Khoa Tai Mũi Họng

 • KHOA TAI MŨI HỌNG

  I. Giới thiệu chung:

   

       - Khoa Tai Mũi Họng gồm 2 đơn nguyên: Phòng khám Tai Mũi Họng và đơn nguyên điều trị.

       - Tại phòng khám: khám toàn bộ các bệnh lý tai mũi họng có 1 máy nội soi phế quản

       - Tại phòng điều trị: - Có 1 phòng đo thính lực, 1 phòng cấp cứu và 4 phòng điều trị

       - Khoa TMH hiện đang thực hiện các phẫu thuật như:

                  + Phẫu thuật nội soi mũi xoang

                  + Mổ VTXC

                  + Cắt polype qua nội soi

                  + Nội soi thanh quản, thực quản

                  + Cắt Amidan gây mê qua máy calentor

                  + Mổ bóc các loại u của đầu mặt cổ

                  + Chỉnh hình gãy xương chính mũi

  II. Nhân sự:  tổng số nhân viên: 09

             Trong đó:           + Bác sĩ           : 04

                                          + Điều dưỡng: 05          

                      Bác sĩ trưởng khoa:  Đặng Thanh Hùng

                      Bác sĩ phó khoa     :  Trần Văn Tín

  III. Chức năng, nhiệm vụ:

        - Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa

        -  Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt qui định về y đức làm theo lời dạy của Bác Hồ: "Lương y phải như từ mẫu"

        - Tham gia giảng dạy cho sinh viên trường cao đẳng Y tế Phú Yên

        - Làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

        - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế bệnh viện, quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế theo đúng qui định

        - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo ban giám đốc

        - Tổ chức hoạt động của khoa theo qui chế công tác khoa Tai Mũi Họng, qui chế công tác khoa ngoại và qui chế công tác khoa nhi

        - Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng qui định về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

        - Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình TMH theo đúng qui định của Nhà Nước

  IV. Nghiên cứu khoa học:

        -  Hàng năm khoa TMH đều có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở như:

           + So sánh cắt Amidan bằng sóng cao tần và phương pháp cắt cổ điển.

           + Đánh giá sự thiếu hụt sức nghe trong viêm tai giữa sau điều trị,....

  V. Định hướng phát triển:

        - Triển khai nội soi khí phế quản để chẩn đoán k

        - Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao

        - Phẫu thuật vách ngăn qua nội soi

        - Khám TMH qua nội soi

        -  Cắt amidan và nạo VA qua nội soi

        - Vá nhĩ qua kính hiển vi

Tin bài liên quan